i think my boyfriend is addicted to xanax xanax online no prescription two .5 xanax

diazepam valium children valium 5mg pill identifier yellow valium

can you drink wine while taking ambien buy ambien ambien and morphine sulfate

valium to versed conversion buy valium can you give a dog valium for pain

ambien delirium buy ambien online ambien pepcid interaction

how does the drug ambien work cheap ambien average prescribed dose of ambien

ambien and codeine safe buy ambien online aggressive behavior on ambien

how do i shoot up tramadol buy tramadol is tramadol related to percocet

what are xanax strips generic xanax how to clean your urine of xanax

drug interactions lorazepam and ambien cheap ambien where to order ambien

Klubist

20. Augusti Klubi asutati ühendamaks Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmeid, kes 20. augustil 1991 andsid 69 poolthäält otsusele “Eesti riiklikust iseseisvusest”.

Idee hakata aeg-ajalt koos käima, et Eesti arengu üle mõtteid vahetada ning lähiajaloo ausas kajastamises kaasa rääkida, tekkis juba aasta pärast Ülemnõukogu volituste lõpetamist septembris 1992. Kui VII Riigikogu talvel 1994 Isamaaliidu ja ERSP häältega lükkas tagasi ettepaneku 20. augustile kui taasiseseisvumispäevale riigipüha staatus anda ja leidis, et see päev väärib tähistamist vaid riikliku tähtpäevana, hakati klubi asutamiseks tõsisemalt tegutsema.
20. augustil 1994 kogunesid Pühajärve Puhkekodusse 36 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liiget neist 69st, kes täpselt kolm aastat varem olid oma otsusega Eesti riikliku iseseisvuse taastanud. Klubi asutamiskoosolekul otsustati see nimetada 20. Augusti Klubiks ning lepiti kokku, et liikmeks saadakse vaid isikliku tahteavalduse alusel. 20. augustil 1995 valiti klubi esimene juhatus: presidendiks Ülo Nugis, asepresidentideks Rein Järlik ja Lehte Sööt-Hainsalu, sekretäriks Andrus Ristkok ning laekuriks Ants Veetõusme. Revisjonikomisjoni valiti Jüri Reinson, Uno Ugandi ja Rein Tamme,  alates 2013. aastast tänaseni tegutseb revisjonikomisjon koosseisus Jüri Reinson, Ahti Kõo ja Ants Järvesaar. Klubi põhikiri registreeriti 8. oktoobril 1996. aastal, viimased parandused kinnitati 30. märtsil 2015.
Klubi iga-aastased üldkoosolekud nägi põhikiri ette korraldada 20. augustil või sellele lähimal puhkepäeval. Kuni 1997. aastani toimusid üldkoosolekud Pühajärvel, siis hakati neid korraldama Tallinnas. 20. augustil 1997 valiti klubi presidendiks Rein Järlik, asepresidentideks Ülo Nugis ja Uno Ugandi, sekretärina jätkas Andrus Ristkok, laekuriks valiti Rein Tamme. Selles koosseisus tegutses juhatus kuni 2007. aastani. Riigikogu VIII koosseisu kuulunud klubiliikmete eestvedamisel võeti 27. jaanuaril 1998 vastu “Pühade ja tähtpäevade seaduse” uus redaktsioon, millega taasiseseisvumispäev sätestati riigipühaks ja töövabaks päevaks. 30. märtsist 2015 on klubi president Ants Veetõusme, asepresidendiks Indrek Toome ja juhatuse liikmeteks teistes ülesannetes Tõnu Saarman, Alar Maarend ning Andrus Ristkok.