dea classification tramadol tramadol 50mg forums tramadol

numa pg crescente a soma dos tres primeiros termos é 91 order soma a soma dos angulos das faces de um poliedro regular

getting xanax uk generic xanax how long does a xanax 2mg last

valium to versed conversion buy valium can you give a dog valium for pain

is it safe to take percocet and xanax buy xanax no prescription xanax mild withdrawal

valium och alkohol buy valium mixing clonazepam and valium

tramadol high dosage tramadol without prescription what is tramadol apap 37.5mg 325 mg used for

can you mix xanax and adderall buy xanax how long will xanax show up on a hair follicle test

can i take clonazepam with phentermine where to buy phentermine phentermine makes my teeth hurt

xanax schizophrenia buy xanax xanax buspar together

Vaata lisaks:
 • Liikmed
 • Klubist

  20. Augusti Klubi asutati ühendamaks Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmeid, kes 20. augustil 1991 andsid 69 poolthäält otsusele “Eesti riiklikust iseseisvusest”. Idee hakata aeg-ajalt koos käima, et Eesti arengu üle mõtteid vahetada ning lähiajaloo ausas kajastamises kaasa rääkida, tekkis juba aasta pärast Ülemnõukogu volituste lõpetamist septembris 1992. Kui VII Riigikogu talvel 1994 Isamaaliidu ja ERSP häältega lükkas tagasi ettepaneku 20. augustile kui taasiseseisvumispäevale riigipüha staatus anda ja leidis, et see päev väärib tähistamist vaid riikliku tähtpäevana, hakati klubi asutamiseks tõsisemalt tegutsema.
  20. augustil 1994 kogunesid Pühajärve Puhkekodusse 36 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liiget neist 69st, kes täpselt kolm aastat varem olid oma otsusega Eesti riikliku iseseisvuse taastanud. Klubi asutamiskoosolekul otsustati see nimetada 20. Augusti Klubiks ning lepiti kokku, et liikmeks saadakse vaid isikliku tahteavalduse alusel. 20. augustil 1995 valiti klubi esimene juhatus: presidendiks Ülo Nugis, asepresidentideks Rein Järlik ja Lehte Sööt-Hainsalu, sekretäriks Andrus Ristkok ning laekuriks Ants Veetõusme. Revisjonikomisjoni valiti Jüri Reinson, Uno Ugandi ja Rein Tamme,  alates 2013. aastast tänaseni tegutseb revisjonikomisjon koosseisus Jüri Reinson, Ahti Kõo ja Ants Järvesaar. Klubi põhikiri registreeriti 8. oktoobril 1996. aastal, viimased parandused kinnitati 30. märtsil 2015.
  Klubi iga-aastased üldkoosolekud nägi põhikiri ette korraldada 20. augustil või sellele lähimal puhkepäeval. Kuni 1997. aastani toimusid üldkoosolekud Pühajärvel, siis hakati neid korraldama Tallinnas. 20. augustil 1997 valiti klubi presidendiks Rein Järlik, asepresidentideks Ülo Nugis ja Uno Ugandi, sekretärina jätkas Andrus Ristkok, laekuriks valiti Rein Tamme. Selles koosseisus tegutses juhatus kuni 2007. aastani. Riigikogu VIII koosseisu kuulunud klubiliikmete eestvedamisel võeti 27. jaanuaril 1998 vastu “Pühade ja tähtpäevade seaduse” uus redaktsioon, millega taasiseseisvumispäev sätestati riigipühaks ja töövabaks päevaks. 30. märtsist 2015 on klubi president Ants Veetõusme, asepresidendiks Indrek Toome ja juhatuse liikmeteks teistes ülesannetes Tõnu Saarman, Alar Maarend ning Andrus Ristkok.

   

  Vaata lisaks: