Sündmused

Tulemas: Konverents Omariikluse taastamise kogemus tänasel päeval

19.08.2021

 1. augustil 2021 möödub 30 aastat päevast, kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu oma otsusega taastas Eesti Vabariigi iseseisvuse. Selle väärika tähtpäeva auks korraldab 20. Augusti Klubi Toompeal konverentsi “Omariikluse taastamise kogemus tänasel päeval”.

Konverentsi sissejuhatavas sõnavõtus “Ülemnõukogu kui rahva esindus” annab 20. Augusti Klubi president ülevaate Ülemnõukogu koosseisust ja võrdleb seda tänase päeva olukorraga.

Põhiettekande “Ülemnõukogu roll Eesti riikluse taastamisel” teeb Ülemnõukogu asejuhataja Marju Lauristin. Tolle perioodi tegemiste erinevaid tahke kajastavad oma ettekannetes nii peaminister Edgar Savisaar kui ka riigiminister Raivo Vare. Vabariigi taastamise õiguslikke aspekte vaatlevad nii Ülemnõukogu liikmed Tõnu Anton, Arvo Junti, Peet Kask kui ka Jüri Raidla ja Arno Almann. Majanduse keeramist uutele rööbastele toob osalejateni majandusteadlane Erik Terk. Kindlasti saab huvitav olema Jaak Jõerüüdi ettekanne “Kadunud riik ja maailmalava”.

Konverentsil esinevad veel Läti 4. Mai Deklaratsiooni Klubi ja Leedu Signaatorite Klubi esindajad.

Konverents on jälgitav Worksup keskkonna kaudu siit. Konverentsil toimub ka sünkroontõlge inglise ja vene keelde, mis annab võimaluse tutvuda meie raalse lähiajalooga ka mitte-eestlastel.

Konverentsi korraldab 20. Augusti Klubi koostöös Riigikogu ja Riigikantseleiga.

Vt ka konverentsi kava (PDF)

Klubi viimatisi sündmusi:

 • 20. augustil 2020 tähistas Klubi taasiseseisvumispäeva. Päeva hakul asetati lilled Metsakalmistul puhkekoha leidnud Klubi lahkunud liikmete haudadele, peeti tavapärane miiting Toompeal 20. augusti mälestuskivi juures ning seejärel Toompea lossi Valges saalis Klubi pidulik aastakoosolek. Päevakohase ettekande “Ülemnõukogu kui Eesti Vabariigi iseseisvuse seaduslik taastaja” pidas Klubi president Ants Veetõusme (kõne teksti vt. AV kõne _Riigikogus). Sellele järgnes lossis Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa pidulik vastuvõtt.
 • 1. veebruaril 2020 oli Tallinnas Klubi üldkoosolek, millel arutati Klubi poolseid ettevõtmisi esmakordselt vabadel valimistel valitud Ülemnõukogu kokkutulemise tähistamiseks 30 aastat tagasi. Paraku halvas järgnenud Covid-19 pandeemia jõudmine Eestisse kõne all olnud kavatsuste teostamise.
 • 1.-3. novembrini 2019 oli Klubi koos Tallinnas. Kuulati ära ülevaade Rail Baltica projekti edenemisest ja probleemidest ning kohtuti Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga. Tutvuti Ajaloo Muuseumiga Maarjamäel, lossiga ning memoriaalkompleksiga sealsamas kõrval. Külastati ka Vabamut. Arutati klubitöös esile kerkinud küsimusi.
 • 23.-25.augustini 2019 võttis Klubi delegatsioon Leedu kolleegide kutsel osa Balti keti moodustamise 30. aastapäeva tähistamise sündmustest Leedu-Läti piiril.
 • 20. augusti traditsioonilisel üldkoosolekul Toompea lossis esines ettekandega Liia Hänni “Valikud siis ja praegu”. Samal koosolekul tutvustasid Enn Tupp ja autor kolonel-leitnant Jaak Haud raamatut „Asitõendid 1939 -1941. Nõukogude okupatsiooniga Eesti sõjajõududele tekitatud inimkaotused ja materiaalsed kahjud“ ning Ants Veetõusme tutvustas Tiit Made uut raamatut „Nõukaaeg“. Noortele, kes heiskasid 24. veebruaril 1989.a Pika Hermanni torni sini-must-valge lipu, kingiti Toompeal lehvinud lipud.
 • Maikuu talgupäeval Sõpruse Pargis Põltsamaal paigaldati taas mõned uued tähismärgid.
 • 18.-20. jaanuarini 2019 toimus kolmepäevane Klubi seminar Tartus. Arutati 2019. aasta tegevuskava, kuulati rohkelt ettekandeid juurde kutsutud kultuuritegelastelt ja teadlastelt, külastati TÜ Loodusmuuseumi.
 • 16. novembril 2018 oli Klubi arvukalt esindatud Rahvusliku Arengu Fondi korraldatud rahvusvahelisel konverentsil, mis korraldati ENSV ÜN poolt vastu võetud suveräänsusdeklaratsiooni 30. aastapäeva puhul. Samal konverentsil esitleti ning levitati muuhulgas ka vastvalminud aprillikonverentsi ettekannete kogumikku “90 aastat Eesti elu”, mille koostasid ja valmistasid trükiks ette Klubi liikmed R.Järlik ning L.Hainsalu.
 • 14.-16. septembrini sai Klubi kokku Hiiumaal. Tehti kokkuvõtteid Klubi tänavustest üritustest, aprillikonverentsist, arutati konverentsi materjalide kirjastamise küsimusi, peeti aru Klubi järgnevate tegevuste üle ning külastati Hiiumaa muuseume.
 • 21.-23. augustini 2018 viibis Klubi kolmeliikmeline delegatsioon Lätis, võttes osa Läti Vabariigi aastapäeva tähistamise sündmustest.
 • 20. augusti traditsioonilisel aastakoosolekul Tallinnas Toompea lossi valges saalis oli peaesinejaks Tõnu Anton. Kõne teemaks oli “Kui vastupidav on demokraatia Eestis?”
 • 20. mail 2018 toimus Põltsamaal Sõpruse pargi Klubi hoole all olevas tammikus tavapärane talgupäev. Kohtuti ka Põltsamaa uue vallavanemaga.
 • 5. ja 6. mail 2018 toimus Tartus Ateena keskuses konverents “90 aastat Eesti elu”, mis oli pühendatud president Arnold Rüütli juubelisünnipäevale.
 • 15.-16. veebruarini 2018 viibis Klubi kolmeliikmeline delegatsioon Leedu Vabariigi Seimi kutsel Leedus. Saadi osa Leedu Vabariigi 100. aastapäeva pidustustest Vilniuses ja Kaunases.
 • 24.-26. novembrini 2017 oli Klubi koos Tartus. Arutati Klubi 2018. aasta tegevuskava ning mitmeid klubitöö aspekte. Kohtuti Eesti Maaülikooli rektori hr. M. Klaasseniga. Külastati ka Eesti Rahva Muuseumi. Muuseumi tutvustas Tõnis Lukas.
 • Novembrikuu keskel esitleti Rahvusraamatukogus Klubi liikme A.Rüütli elutööraamatut “Viimane Rüütel”.
 • Taasiseseisvumispäeva tähistati 20. augustil 2017 pika ürituste jadaga. Traditsioonilisel üldkoosolekul Toompea lossis pidas ettekande Tiit Made, käsitledes Eesti majandusarengu murettekitavaid küsimusi.
 • 13. mail toimusid Põltsamaal Sõpruse pargi Klubi hoole all olevas tammikus tavapärased talgud.
 • 3.-5. maini viibis klubi kolmeliikmeline delegatsioon Läti kolleegide kutsel nende 4. mai deklaratsiooni tähtpäeva sündmuste külalistena Jurmalas ja Riias.
 • 28. aprillil 2017 kinnitas Klubi üldkoosolek Tallinnas 2016. majandusaasta aruande. Klubi liige Aldo Tamm pidas koosolekul ettekande “Karl Ernst v. Baeri kooliaegsed sõbrad.
 • 20.-22. jaanuarini 2017 oli Klubi Viljandis. Arutati läbi 2017.a tegevuskava, kohtuti Viljandi maavanema ja Maaomavalitsuste Liidu juhiga, kes rääkisid läinud aastal alanud haldusreformi käigust ning ilmnevatest probleemidest maakonna ja valdade seisukohast nähtuna. Külastati ka Ugala teatri algupärast uuslavastust “Sätendav pimedus”.